Brandrådgivning

BRANDTEKNISK RÅDGIVNING

For de fleste bygningskonstruktioner kræver den danske lovgivning, at brandsikkerheden skal undersøges og dokumenteres. Det gælder for nybyggeri såvel som ombygninger og anvendelsesændringer.

Med bygningsreglementet der udkom i 2018, er det blevet obligatorisk at det er certificerede brandrådgivere der skal varetage byggesagsbehandlingen af brandsikkerheden i et byggeprojekt. Hos os kan vi varetage ydelser i brandklasse 1 og 2.

Med vores brandtekniske rådgivning sikrer du din bygnings evne til at modstå brand samt opretholdelse af personsikkerheden.

Vi er med i hele byggeprocessen, fra de første idéer skabes og hele vejen til byggeriet tages i brug. Og jo tidligere vi bliver inddraget, jo tidligere får du, på den mest fordelagtige måde, tilført viden og værdi, uden at gå på kompromis med design, funktion og brandsikkerhed.

BRANDTEKNISK DOKUMENTATION

Dokumentationen af et byggeris brandsikkerhed skal påvise, at brandforholdene er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, jf. Bygningsreglement 2018, kapitel 5, samt at design, projektering og udførelse er fyldestgørende og i overensstemmelse med definerede krav.

Omfanget af den brandtekniske dokumentation er afhængig af hvor kompleks den konkrete byggesag er.

Dokumentationen kan i forbindelse med ansøgning om byggetilladelsen indeholde:

 • Starterklæring
 • Dokumentation for indplacering i brandklasse
 • Dokumentation for de indsatstaktiske forhold
 • Brandstrategirapport
 • Funktionsbeskrivelse
 • Brandplaner
 • Kontrolplan og rapport

Dokumentationen kan i forbindelse med færdigmelding af byggeriet indeholde:

 • Sluterklæring
 • Drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan
 • Kontrolplan og rapport
 • Product design
 • Samt eventuelt revisioner af materialet der er indsendt i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse

Tag fat i vores in-house certificeret brandrådgiver.

Morten Lund
+45 26 32 12 23
ml@krabbevang.dk

Tag fat i vores in-house certificeret brandrådgiver.

Morten Lund
+45 26 32 12 23
ml@krabbevang.dk